Skip to main content

INILAH SUNAH YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA HENDAK MEMASUKI KOTA MEKKAH

Kota Mekkah Al Mukarramah merupakan Tanah Suci dan kota paling sakral bagi umat Islam. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan bagi kaum muslimini sebelum memasuki kota Mekkah, yang berhubungan dengan adab dan beberapa larangan ketika menginjakkan kaki di kota yang penuh berkah ini.

Mekkah memiliki banyak situs bernilai dalam sejarah Islam, di kota inilah Nabi Muhammad SAW dilhirkan dan dikota ini pula terdapat bangunan yang paling diagungkan umat Islam yaitu Ka’bah.

  1. Masuk kota Mekah terlebih dahulu sebelum wuquf di ‘Arafah, barulah dari sana nanti berangkat ke ‘Arafah.
  2. Begitu masuk kota Mekah, disunnatkan mandi di sumur Dzu- thuwa, sebuah sumur yang cukup terkenal. Dulu, Nabi SAW se-nantiasa mandi di sumur itu bila memasuki kota Mekah.
  3. Memasuki kota Mekah dari tikungan Kada’, yang terletak di jalan bagian atas kota suci itu.
  4. Begitu sampai di kota ini, hendaklah segera menuju Ka’bah untuk melakukan Thawaf Qudum, yang merupakan penghormatan terhadap Baitul Haram, seperti yang senantiasa dilakukan Nabi SAW.

Masuklah masjid lewat pintu Bani Syaibah. Dan apabila melihat Ka’bah al-Musyarrafah, angkatlah kedua tangan sambil berdoa: “Ya Allah, jadikanlah rumah ini semakin dihormati, diagungkan, dimuliakan dan berwibawa, dan jadikanlah orang yang menghormati dan mengagungkannya, yaitu orang yang berhaji dan berumrah kepadanya semakin dihormati, diagungkan, dimuliakan dan bertambah kebajikannya. Ya Allah, Engkaulah kedamaian, dan dari-Mu kedamaian. Maka, berilah kami ya Tuhan kami, kehidupan yang damai.