Skip to main content

Mesjid Quba, Mesjid Pertama Umat Islam

By November 3, 2014Berita Terkini
Umroh Haji ESQ Tours Travel

Mesjid Quba, Mesjid Pertama Umat Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid ini memiliki nilah sejarah yang sangat tinggi dalam perkembangan Islam. Masjid Quba dibangun pada tahun 1 Hijriyah atau tahun 622 M di Quba. Quba terletak di pinggiran Kota madinah berjarak 5 km di sebelah Kota Madinah. Dalam Al Qur’an Surat At-Taubah : 108 disebutkan bahwa Masjid Quba adalah mesjid yang dibangun atas dasar takwa. Allah berfirman : Sesungguhnya masjid itu yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu (Hai Muhammad) bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri…… “.(At Taubah, 108).

Dalam perkembangannya, Masjid Quba ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara masjid ini. Sakarang renovasi masjid ini ditangani oleh keluarga Saud. Masjid Quba ini telah direnovasi dan diperluas pada masa pemerintahan Raja Fahd ibn Abdul Aziz pada 1986. Renovasi dan peluasan ini menelan biaya sebesar 90 juta riyal. Daya tampung masjid ini bisa memuat hingga 20 ribu jamaah.

Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap sebagai bangunan masjid yang nantinya sebagai contoh bentuk masjid yang didirikan di tempat lain. Bangunan yang sangat bersahaja itu sudah memenuhi syarat-syarat yang perlu untuk pendirian masjid. Ia sudah mempunyai suatu ruang yang persegi empat dan berdinding di sekelilingnya.

Di sebelah utara dibuat serambi untuk tempat sembahyang yang bertiang pohon korma, beratap datar dari pelepah dan daun korma, bercampurkan tanah liat. Di tengah-tengah ruang terbuka dalam masjid yang kemudian biasa disebut sahn, terdapat sebuah sumur tempat wudhu, mengambil air sembahyang. Kebersihan terjaga, cahaya matahari dan udara dapat masuk dengan leluasa.

Masjid ini memiliki 19 pintu. Dari 19 pintu itu terdapat tiga pintu utama dan 16 pintu. Tiga pintu utama berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Diseberang ruang utama mesjid, terdapat ruangan yang dijadikan tempat belajar mengajar.

Beberapa hadist mengatakan keutamaan Masjid Quba yaitu bila shalat sunah di masjid ini setelah mendekati tengah hari maka pahalanya sama dengan pahala berhaji umrah satu kali

ESQ Tours Travel Umroh Haji Terpercaya

Leave a Reply